Dr inż. Wojciech Nawrot
Dr inż. Wojciech Nawrot
Dr inż. Wojciech Nawrot jest twórcą technologii Iniekcji Krystalicznej® – osuszania budynków z wilgoci podciąganej kapilarnie z gruntu, opatentowanej w Polsce i dziesięciu krajach Europy Zachodniej, a także autorem 47 patentów, ponad 100 publikacji naukowych i pięciu monografii. Jako pierwszy na świecie w roku 1982, dwa lata przed uczonymi z Indiana University, dokonał symulacji fizycznej równania różniczkowego noblisty Ilii Prigożina, które odnosi się do zjawiska samoorganizacji kryształów (teoria chaosu i IV zasada termodynamiki), i na tej podstawie opracował i wdrożył metodę osuszania budynków. Technologia ta jest znana i stosowana zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zastosowano ją m.in. w budynkach Ambasady Hiszpanii, Akademii Królewskiej i Palazzo Doria w Rzymie, Hotelu de Yille oraz zabytkowej szkole w Annecy we Francji, a także w obiektach zabytkowych w Poczdamie i Berlinie w Niemczech, siedzibie UNESCO w Brazylii oraz w wielu budynkach na Ukrainie i Białorusi.
Za swój wynalazek otrzymał liczne nagrody. Technologię iniekcji krystalicznej® nagrodzono siedmioma złotymi medalami na najbardziej prestiżowych, światowych wystawach wynalazczości: w Brukseli (1993 r.), Genewie (1995 r.), Pittsburghu (1996 r.), Pekinie (1996 r.), Casablance (1997 r.), Norymberdze (1997 r.) i Moskwie (2001 r.), oraz wyróżniono nagrodami specjalnymi Rosyjskiej Akademii Nauk (1996 r.) i Chińskiej Akademii Nauk (1996 r.). W kraju za swoje dokonania został wyróżniony Nagrodą Rektora Wojskowej Akademii Technicznej (1991 r.), Dyplomami Uznania Przewodniczącego KBN – sześciokrotnie (1993–2001 r.), Dyplomem Ministra Przemysłu i Handlu (1995 r.), Tytułem Wynalazcy Roku Wojska Polskiego (1995 r.), Medalem Ministra Kultury i Sztuki (1996 r.), Dyplomami Ministra Obrony Narodowej – trzykrotnie (1996 r., 2000 r. i 2002 r.), Medalem Cztery Wieki Stołeczności Warszawy od Prezydenta Warszawy (1998 r.) oraz tytułem Złoty Inżynier 2002 w plebiscycie czytelników „Przeglądu Technicznego”. W 2009 r. decyzją ministra Radosława Sikorskiego wyróżniono go Dyplomem Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski na świecie za 2008 rok.

Jego praca została także doceniona za granicą. American Biographical Institute U.S. wybrał go „Man of The Year 2006” oraz przyznał odznaczenie „Gold Medal for Poland”. Ponadto informacja o nim została zamieszczona w amerykańskiej encyklopedii Greatest Minds of The Twenty First Century, a także w wydawanej przez International Biographical Centre, Cam-bridge, w Anglii księdze zasług CambridgeBlue Book 2005–2006. Otrzymał także wyróżnienie „International Order of Merit – for Services to Civil Engineering”, a w 2008 r. World Congress of Sciences przyznał mu medal i certyfikat „Lifetime Achievement Award Contribution to Application Prigogine Theory for Civil Engineering”.

Studia wyższe skończył w 1962 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1971 r. ukończył studia doktoranckie (pięcioletnie) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i obronił tamże pracę doktorską. Jest rzeczoznawcą NOT w zakresie ochrony budowli przed korozją. Do 2006 r. był pracownikiem naukowym, a obecnie jest współpracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Pełni także funkcję wiceprezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce. Od 2001 r. jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Akademii Autorów Odkryć Naukowych i Wynalazków (ONZ), w której jak dotychczas jest jedynym Polakiem.

Ze środków uzyskanych z wdrożenia patentów własnego pomysłu założył, zajmujący powierzchnię ok. 8 tys. m2, Autorski Park Technologiczny. Firmę, która rozwija się i działa prężnie od 2002 r.