Wykonaliśmy hydroizolacje w garażu podziemnym w centrum handlowym Sadyba Best Mall. Wykonaliśmy izolację metodą iniekcji wysokociśnieniowej z zastosowaniem żywic poliuretanowych, elastycznych, które wytworzyły izolację wokół prętów i uszczelniły rysy zamykając dostęp wilgoci oraz wody do zbrojenia, zamykając drogę cieczy do dalszej penetracji w strop. Woda znad parkingu przenikała przez warstwy izolacji i rozchodziła się po całym stropie, szukając najłatwiejszej drogi ujścia – w tym wypadku są to dylatacje, zarysowania stropu oraz przejścia rur tzw. przepusty. Wilgoć niszczyła zbrojenie znajdujące się w żelbecie, prowadząc do korozji oraz degradacji żelbetu. Powstałe ogniska korozji mają tendencje do zwiększania objętości,a tym samym do odrywania warstwy otuliny od prętów zbrojeniowych.
Warto dodać, że na tym obiekcie były wcześniej podejmowane nieskuteczne próby uszczelnienia przez inne firmy. Z naszej diagnozy wynika, że były to prace nie związane z żadną sztuką budowlaną. Dylatacje te zastaliśmy w opłakanym stanie, więc pierwszym krokiem było usunięcie wszystkich „śmieci” z konstrukcji. Przygotowaliśmy podłoże oraz dylatacje do zamknięcia ich technologią firmy WEBAC. Tym samym pokazaliśmy, że jednak nie musi „ciec”.
Najważniejsza w zamykaniu dylatacji jest ciągłość ich zamknięcia. Dylatacja powinna być wykonana kompleksowo, na całej jej długości, a wszystkie łączące się elementy dylatacji (poziome i pionowe) takie jak dylatacja płyty lub stropu i elementy dylatacji słupów i ścian muszą być wykonywane w jednym ciągu roboczym. Częściowe wykonanie uszczelnienia dylatacji nie zapewni szczelności, a może doprowadzić do przedostania się wody i wilgoci w obszary, w których wcześniej nie było zawilgocenia, a przez niezamknięte obszary przedostanie się i spenetruje suche spękania i nieszczelności.
Reasumując, najskuteczniejsze i najbardziej efektywne jest wykonanie całościowe uszczelnienia dylatacji na wszystkich połączonych ze sobą elementach. Masz problem z cieknącymi ścianami, dylatacjami, pęknięciami? Skontaktuj się z nami. Pomożemy.