INIEKCJA CIŚNIENIOWA – OSUSZANIE

OSUSZANIE GARAŻY, PIWNIC, TUNELI, USZCZELNIANIE DYLATACJI, NAPRAWA RYS I SPĘKAŃ

INIEKCJA CIŚNIENIOWA – SYSTEM WEBAC

Jesteśmy certyfikowanym wykonawcą i partnerem firmy WEBAC w zakresie osuszania budowli metodą iniekcji ciśnieniowej. Preparaty udostępnione przez firmę WEBAC to gwarancja udanych prac z długotrwałymi rezultatami. Dzięki ich zakupowi Klienci otrzymają możliwość stworzenia kompleksowego systemu iniekcyjnego złożonego z najlepszych komponentów na rynku.

WEBAC iniekcja kurtynowa

Preparaty do iniekcji ciśnieniowej WEBAC to gwarancja udanych prac z długotrwałymi rezultatami. Iniekcje ciśnieniowe polegają na tłoczeniu preparatu iniekcyjnego poprzez zamocowane w odwiertach iniektory zwane “pakerami”. Odwierty wykonuje się w odpowiednim rozstawie 10-20 cm, o średnicach od 8 do 13 mm, poziomo lub pod katem, na głębokość ok 2/3 grubości ściany. W iniekcji ciśnieniowej stosujemy pompy jednokomponentowe i dwukomponentowe, zależnie od rodzaju preparatu iniekcyjnego, i ciśnienie w granicach 10 barów. Istotną zaletą iniekcji ciśnieniowej w stosunku do iniekcji grawitacyjnej jest możliwość jej stosowania w murach mokrych i w obecności wody napierającej.

membrany firestone - logo
blank

Naprawy rys – uszczelnianie i zamykanie rys i połączeń

Rysy w elementach betonowych mogą zagrażać bezpieczeństwu i stabilności budowli a także negatywnie wpływać na właściwości użytkowe obiektu. Wilgoć i szkodliwe gazy z atmosfery przenikając poprzez rysy w strukturę betonu do zbrojenia włącznie doprowadzając do szkód wynikających z korozji. Iniekcja materiałami przenoszącymi naprężenia lub rozciągliwymi trwale wypełnia i tym samym uszczelnia zarysowania.

blank
blank
blank

Uszczelnianie budowli – przepony poziome przed podciąganiem kapilarnym

Szkody na zawilgoconych ścianach oraz elementach budowli w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu należą do najczęstszych przypadków działań w procesie naprawy i ochrony substancji budowlanej. Mury narażone na bezpośrednie oddziaływanie wody lub wilgoci transportują wilgoć poprzez drobne pory (kapilary) do góry. Poprzez naprawcze wykonanie przepony poziomej można ten proces zablokować. Uzyskuje sie to w drodze wtłoczenie żywicy poliuretanowej poprzez iniektory, wcześniej zamocowane w wywierconych otworach . Tłoczenie żywicy odbywa sie pod ciśnieniem i rozprzestrzeniająca się żywica wytwarza poziomą przeponę izolacyjną . Wytworzona bariera trwale zapobiega dalszemu przenikaniu wilgoci.

blank
blank
blank

Iniekcja kurtynowa – uszczelnienie powierzchniowe budowli na styku z gruntem (powłoką zewnętrzną)

Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych metodami tradycyjnymi w obiektach przykrytych ziemią , tunelach, garażach podziemnych czy podpiwniczonych blokach mieszkalnych z przybudówkami jest bardzo trudne i kosztowne. Metoda iniekcji kurtynowej stanowi nowoczesny sposób naprawczego wykonania uszczelnień w istniejących obiektach. Ścianę przewierca się od strony wewnętrznej na zewnątrz i za pomocą pompy pod ciśnieniem tłoczy się żel akrylowy za przegrodę . Żel akrylowy wytwarza niejako „kurtynę” na ścianie od strony gruntu, zapobiegając tym samym trwale wnikaniu wody w strukturę przegrody.

blank
blank
blank

Uszczelnienie w budownictwie podziemnym – uszczelnianie mokrych pęknięć i szczelin w budownictwie podziemnym

Wykopy w ziemi w trakcie ich wykonywania oraz deskowania ich ścian winny być na tyle szczelne , aby zabezpieczały wykop przed zalaniem go przez wody gruntowe. Nieszczelności ścian szczelinowych czy innych ścianek szczelnych usuwane bądź minimalizowane są z reguły w drodze iniekcji spienialnych żywic poliuretanowych. Takie działanie umożliwia zatrzymanie nawet silnych wycieków wody pod ciśnieniem. Dla trwałego efektu szczelności niezbędna jest wtórna iniekcja niespienialnymi żywicamu poliuretanowymi Webac.

blank
blank
blank

Uszczelnienie przerw roboczych i dylatacji w budownictwie z betonu

Przerwy robocze i dylatacje są jednymi z najtrudniejszych zagadnień w obszarze uszczelnień. Węże iniekcyjne Webac montuje sie w nowo wykonywanych konstrukcjach i po zakończeniu procesu budowy, co skutkuje tym, że uszczelnienie dylatacji przebiega całkowicie prawidłowo. Dzięki wężom Webac dokonuje się kontrolowane tłoczenie medium uszczelniającego. Uszczelnienia pęczniejące (gumy pęczniejące i sznury bentonitowe) wykorzystuje się do uszczelnienia dylatacji w budownictwie monolitycznym, a także w przypadku elementów prefabrykowanych. Często wykorzystywane są także taśmy dylatacyjne naklejane powierzchniowo na przerwach roboczych i dylatacjach. W przypadku działań naprawczych istniejących obiektów, uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych wykonuje się iniekcyjnie z wykorzystaniem żywic poliuretanowych oraz żeli akrylowych.

blank
blank
blank

Uszczelnienie powierzchniowe – uszczelnianie zewnętrzne budowli na styku z ziemią masy ze związkami bitumicznymi

Elementy budowlane pozostające w kontakcie z gruntem takie jak piwnice, garaże podziemne, murki oporowe, tarasy powinny być chronione przed wnikaniem wilgoci z gruntu, wód opadowych i powierzchniowych. Do takich powierzchniowych zabezpieczeń proponujemy grubowarstwowe uszczelnienia bitumiczne oraz specjalny produkt cienkowartstwowy – dyspersje bitumiczno-akrylową.

blank
blank
blank

Zabezpieczenia powierzchniowe – zabezpieczanie powłokowe posadzek, hydrofobizacja fasad budowli

blank
blank
blank

Naprawy kanałów – uszczelnianie spoin i rys w kanałach i tunelach

Do naprawy szybów i kanałów stosuje się różnorakie technologie. Iniekcje uszczelniające odtwarzają lub uzupełniają wcześniej wykonane zabezpieczenia; szpachlówki i inne materiały powierzchniowe o dużej odporności chemicznej przedłużają istotnie żywotność i i trwałość dobrych cech użytkowych naprawianych obiektów podziemnych.