Ocena skuteczności osuszania budynków metodą Iniekcji Krystalicznej®

W okresie od lipca 1987 r. do chwili obecnej osuszonych zostało w kraju i za granicą ponad siedem tysięcy obiektów, w tym około 100 w zachodniej Europie. Na licencji Iniekcji Krystalicznej® pracują 134 polskie firmy oraz 16 zachodnioeuropejskich. Wspomnę o kilku znaczących obiektach dla kultury polskiej, w których wykonano prace osuszające metodą Iniekcji Krystalicznej®. Są to: Teatr Narodowy w Warszawie, dom urodzenia Chopina w Żelazowej Woli, katedra polowa Wojska Polskiego, Wieczernik na Jasnej Górze, budynek Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni, różne obiekty w całej Polsce, w tym około 100 w Krakowie, a także liczne obiekty sakralne i pałacowe w zespołach zabytkowych.

Przykład osuszenia mocno zawilgoconych murów kościoła:

Loading...

Wybrane opinie o skuteczności metody Iniekcji Krystalicznej®

(…) Problem zawilgocenia murów podpiwniczenia stanowił bardzo ważny element odbudowy i rewaloryzacji obiektu. Mokre, zmurszałe tynki i mury w strefie przyziemia nie pozwalały na prawidłowe wykorzystanie pomieszczeń podpiwniczenia na cele związane z funkcjonowaniem i obsługą Teatru. Ponadto osuszanie murów poprzez zakładanie izolacji poziomej mogło odbywać się jedynie w warunkach bardzo dużych utrudnień związanych z jednoczesnym wykonywaniem innych prac budowlanych, takich jak rozbiórki, podbijanie fundamentów, rekonstrukcje itp. Po licznych konsultacjach ze środowiskami technicznymi wybrana została do osuszenia Teatru Narodowego w Warszawie metoda Iniekcji Krystalicznej®, jako optymalna dla opisanych warunków oraz bardzo dużego zawilgocenia (15-20%) i zasolenia (ok. 1%). Zastosowanie nowej technologii musiało także uwzględniać fakt, że przed kilku laty w budynku Teatru zastosowano bez powodzenia inną metodę z użyciem prądu elektrycznego z hydrofobizacją.

Po trzech latach obserwacji skutków technicznych zastosowania metody Iniekcji Krystalicznej® w murach o łącznej długości ca 2,5 km i grubości od 51 do 160 cm, możemy potwierdzić, że metoda Iniekcji Krystalicznej® sprawdziła się całkowicie pod względem skuteczności. Nastąpiło oczekiwane obniżenie zawilgocenie murów powyżej założonej blokady do poziomu około 2%. Szczególnie reprezentatywnym osiągnięciem metody Iniekcji Krystalicznej® w Teatrze Narodowym było osuszenie murów tzw. czerpni powietrza. Obiekt ten o murach grubości 110 cm ma spełniać ważną związaną ze sterowaniem sceną. Wymagania stawiane przez firmę niemiecką odnośnie mikroklimatu w tym obiekcie były bardzo rygorystyczne. Wilgotność murów musiała być obniżona w krótkim czasie poniżej 4%, aby można było wykonać prace wykończeniowe i instalacyjne. Z tego względu prowadzono systematyczne badania wilgotności murów czerpni po wykonaniu izolacji poziomej metodą Iniekcji Krystalicznej®. Mogę z satysfakcją stwierdzić, że w ciągu około jednego roku wilgotność we wszystkich murach czerpni obniżyła się z około 15% do oczekiwanej poniżej 4%. Umożliwiło to przystąpienie do dalszych prac. W wyniku naszych doświadczeń mogę stwierdzić, że metoda Iniekcji Krystalicznej® sprawdziła się w obiekcie Teatru Narodowego w Warszawie.

Inż. Stanisław Krzypkowski - Dyrekcja Odbudowy Teatru Narodowego w Warszawie, Teatr Narodowy w Warszawie
My niżej podpisani, właściciele zabytkowego zespołu pałacowego gen. Stanisława Klickiego (zamek, kaplica, dom ogrodnika), stwierdzamy, że w lecie w okresie od lipca 1987 dr inż. Wojciech Nawrot prowadził osuszanie naszych dziewiętnastowiecznych budynków (1823-24) metodą Iniekcji Krystalicznej®. Z pracy tej wywiązał się znakomicie. Dom nasz poważnie – do wysokości 2,5 m na parterze – nasiąknięty wodą, został osuszony, nie nosi żadnych oznak wilgoci do dziś dnia (04.02.1993). Tak samo kaplica i domek ogrodnika. Był to sukces!
Zofia i Roman Antymowscy, Zespół pałacowy gen. Klickiego w Łowiczu
(…) Przed przystąpieniem do prac w 1989 r. mury obiektu były mocno zawilgocone w strefie przyziemia na łącznej długości ca 400 mb. Zmurszałe tynki, zawilgocona atmosfera pomieszczeń użytkowych stwarzały fatalne warunki pracy i wpływały niekorzystnie na przechowywany sprzęt oraz materiały bankowe. Po upływie roku od czasu wykonania prac osuszających metodą Iniekcji Krystalicznej® do chwili obecnej (06.12.1990) stwierdzamy całkowite wyschnięcie murów w podziemiach i korytarzach. Ustąpiły też rozległe obszary zawilgoceń w strefie przyziemia. (…)
mgr Dariusz Młynarski - Bank PEKAO S.A. Oddział w Warszawie, Obiekty zespołu bankowego przy ulicy Traugutta 7/9, Warszawa

Poniżej prezentujemy listę niektórych obiektów osuszonych metodą Iniekcji Krystalicznej:

 • Budynek „Judaicum” na Uniwersytecie Jagiellońskim osuszony w 1995 roku.
 • Teatr Narodowy w Warszawie osuszony w latach 1990-93.
 • Budynek Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni osuszony w 1994 roku.
 • Pałac w Teresinie koło Warszawy osuszony w 1994 roku.
 • Cerkiew w Sławatyczach osuszona w 2004 roku.
 • Dworek w Żelazowej Woli – miejsce urodzenia F.Chopina. Osuszony w 1992 roku.
 • Rezydencja Premiera Rządu RP w Warszawie osuszona w 1995 roku.
 • XIX-wieczny dworek w Woli Gołkowskiej osuszony w 1998 roku.
 • Katedra Polowa WP w Warszawie osuszona w latach 1993/94 roku.
 • Zabytkowy budynek „Laboratorium” w Zamku Ujazdowskim osuszony w 1993 roku.
 • Synagoga w Tykocinie osuszona w 1992 roku.
 • Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego osuszone w 2006 roku.
 • Kościół seminaryjny przy ul. Mehoffera w Warszawie osuszony w 2003 roku.
 • Wydział Rzeźby ASP w Warszawie osuszony w 1995 roku.
 • Kościół w Rzeczniowie osuszony w 2006 roku.
 • Hotel Royal w Krakowie osuszony w 1991/92 roku.
 • Budynek „Sauny” w Obozie Koncentracyjnym w Brzezince osuszony w 1998 roku.
 • Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – tzw. Willa Struvego w Warszawie, osuszona w 1990 roku.
 • Budynek Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej osuszony w 1996 roku.
 • Kościół w Sieciechowie osuszony w 2006 roku.
 • Budynek Dowództwa Wojsk Lądowych w Cytadeli Warszawskiej osuszony w 2003 roku.
 • Budynek Sądu Apelacyjnego w Gdańsku osuszony w 1996/97 roku.
 • Pałac Stanisława Klickiego w Łowiczu osuszony w 1987 roku.
 • Kościół w Bończy osuszony w 2006 roku.
 • Mały Dziedziniec na terenie Uniwersytetu Warszawskiego osuszony w 2006 roku.
 • Neobarokowy budynek szpitala w Pułtusku osuszony w 2005 roku.
 • Hotel d’Ville Annecy osuszony w 1999 roku.
 • Klasztor Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie osuszony w 1991 roku.
 • Muzeum Gazownictwa w Warszawie osuszone w 1997 roku.
 • Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie osuszone w 1993 roku.
 • Sztab generalny WP w Warszawie osuszony w 1998 roku.
 • Budynek Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu osuszony w 2002 roku.
 • Budynek Ambasady Watykanu w Warszawie osuszony w 2001 roku.
 • Królewska Akademia Hiszpańska w Rzymie osuszona w 2005 roku.
 • Kościół w Jasieńcu k/Grójca osuszony w 2004 roku.
 • Pałac Królowej Marysieńki w Gniewie osuszony w 1991 roku.