Hydroizolacja w garażu podziemnym w centrum handlowym Sadyba Best Mall

Wykonaliśmy izolację metodą iniekcji wysokociśnieniowej z zastosowaniem żywic poliuretanowych, elastycznych. Wytworzyły one izolację wokół prętów i uszczelniły rysy, zamykając dostęp wilgoci oraz wody do zbrojenia. W ten sposób odcięliśmy wilgoci drogę do dalszej penetracji struktury budynku.

Jak do tego doszło?

Woda znad parkingu przenikała przez warstwy izolacji i rozchodziła się po całym stropie, szukając najłatwiejszej drogi ujścia – w tym wypadku są to dylatacje, zarysowania stropu oraz przejścia rur tzw. przepusty. Wilgoć niszczyła zbrojenie znajdujące się w żelbecie, prowadząc do korozji oraz degradacji żelbetu. Powstałe ogniska korozji mają tendencje do zwiększania objętości,a tym samym do odrywania warstwy otuliny od prętów zbrojeniowych.
Warto dodać, że w tym parkingu podziemnym były wcześniej podejmowane nieskuteczne próby uszczelnienia przez inne firmy. Z naszej diagnozy wynika, że były to prace niezwiązane ze sztuką budowlaną, ani tym bardziej hydroizolacją budynków. Dylatacje te zastaliśmy w opłakanym stanie, więc pierwszym krokiem było usunięcie wszystkich „śmieci” z konstrukcji. Przygotowaliśmy podłoże oraz dylatacje do zamknięcia ich technologią firmy WEBAC. Tym samym pokazaliśmy, że jednak nie musi nic przeciekać, „bo to garaż podziemny”.
Najważniejsza w zamykaniu dylatacji jest ciągłość ich zamknięcia. Dylatacja powinna być wykonana kompleksowo, na całej jej długości, a wszystkie łączące się elementy dylatacji (poziome i pionowe) takie jak dylatacja płyty lub stropu i elementy dylatacji słupów i ścian muszą być wykonywane w jednym ciągu roboczym. Częściowe wykonanie uszczelnienia dylatacji nie zapewni szczelności, a może doprowadzić do przedostania się wody i wilgoci w obszary, w których wcześniej nie było zawilgocenia, a przez niezamknięte obszary przedostanie się i spenetruje suche spękania i nieszczelności.
Reasumując, najskuteczniejsze i najbardziej efektywne jest wykonanie całościowe uszczelnienia dylatacji na wszystkich połączonych ze sobą elementach. Masz problem z cieknącymi ścianami, dylatacjami, pęknięciami? Skontaktuj się z nami. Pomożemy.